Tag: opowieści spółkowe


Spółka dla każdego ale pod jednym warunkiem!

Czy wiesz jaki rodzaj spółki jest obecnie najbardziej popularny w Polsce? Zgodnie z regulacją ustawową, co to wkroczyła do realizacji z dniem pierwszego stycznia 2010 r., wprowadzono możliwość zawiązania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy użyciu szablonu umowy udostępnionego w spisie największych polskich spółek. W takim trybie wniosek o zarejestrowanie sp. z o.o. przez Krajowy Rejestr Sądowy składany jest w sądzie rejestrowym elektronicznie oraz wymagane staje się nowe konto, a ten jest do dyspozycji na stronach wirtualnych MS. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zamysłem wprowadzonego trybu okazuje się udogodnienie oraz niemałe skrócenie czasu tworzenia sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie całej metody.

zakladanie-i-rejestracja-spolek

Procedura ustanowienia konta jak i używanie go jest regulowana przez rozporządzenie MS. Wedle wspomnianego rozporządzenia takie konto jest otwierane poprzez platformę koniecznych danych prywatnych, wskazaniu przez klienta kodu dostępu no i dokonaniu weryfikacji informacji o użytkowniku z danymi, umieszczonymi w zbiorze pesel. Przystęp klienta do konta będzie możliwy jedynie w rezultacie uwierzytelnienia, następującego przy pomocy podpisu elektronicznego względnie zabezpieczonego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Po otworzeniu konta w platformie teleinformatycznej zainteresowany zdoła wziąć się za umowę wymaganej w spółce z zastosowaniem wzorca dostępnego na platformie przy rozporządzeniu Najwyższego oraz dokonać rejestracji elektronicznej w KRS. Jest to osoba prawna a reguluje ją Kodeks Spółek Handlowych. To sama spółka ponosi odpowiedzialność za długi spółki z wykluczeniem współudziałowców wskutek tego otwierając spółkę nie ponosimy ryzyka pieniężnego. Takie spółki okazują się być najczęściej zawiązywane na polskim rynku albo się je kupuje, bo jest tego rodzaju działanie całkiem korzystne. Taka procedura zawiera też mnóstwo zalet.